24. marts 2019

Mossernes udbredelse i Europa - en Pixie-bog

Af Bent Odgaard

Måske sidder du og planlægger næste mosekskursion til et dejligt sted i Europa. Eller måske har du bare lyst til en virtuel rejse, hvor du kan drømme om de dejlige mosser, der findes i Europas afkroge. Du kan jo starte med listen over samtlige mosser fordelt på nationalstater:

Er du interesseret i Middelhavsområder, er det værd at kigge på en artikel, der tager de nordafrikanske lande med: digitale.cbnbl.org/documents/CRY421.pdf

Men du kan også finde mere detaljerede oplysninger om de fleste landes mosser og deres udbredelse på nettet. Nedenfor har jeg samlet de ressourcer om udbredelser i de enkelte lande, som jeg kender til, men der er givetvis flere. Listen er alfabetisk efter lande.

God tur – analog eller virtuel!

Belgien
Det trykte værk L'atlas des bryophytes de Wallonie (2015) viser i 2 bind lever- og bladmossernes udbredelse og deres status i Wallonien. Kan købes samlet for 40 EURO på dette URL: http://biodiversite.wallonie.be/fr/31-08-2015-l-atlas-des-bryophytes-de-wallonie-est-sorti-1000-pages-et-2-volumes-inedits.html?IDD=4890&IDC=3419

For Flanderens vedkommende er det noget mere besværligt. På den flamsksprogede side https://flora.inbo.be/Pages/Common/Default.aspx kan man dels finde en afkrydsningsliste (”Streeplijste”, som også er en checkliste for området, dels hente lister over fund af de enkelte arter (klik ”Rapportiering/Overzicht”, derefter ”VerspreidingSoort” og brug opslaget til at finde fund i et bestemt tidsinterval i Excel-, csv- eller Word-format).

http://www.nowellia.be/1-8-downloads/?lang=en kan findes en checkliste for Belgien publiceret i 2007.

Britiske Øer
Har du ikke allerede Atlas of British and Irish Bryophytes (https://www.naturebureau.co.uk/bookshop/bryophytes-atlas-detail) så er der mulighed for at finde arternes udbredelse på det engelsksprogede URL https://nbnatlas.org/, der viser såkaldte accepterede og ukonfirmerede fund med hver sin signatur.

Estland
På eLurikkus https://elurikkus.ee/bie-hub/search kan der på engelsk søges på alle organismegrupper i Estland. En del data for rødlistede arter er ”restricted” og vises derfor ikke på et kort.

Finland
Finlands artdatacenter https://laji.fi/sv kan tilgås enten på finsk, svensk eller engelsk. Ud over prikkort kan man få direkte adgang til data om den enkelte observation og data kan også downloades.

Frankrig
Der kan vælges mellem fransk eller engelsk. Udfyld artsnavn under ”Search data on species” og klik OK. Der vises gode fotos af arten i felten og mikroskopbilleder. Typisk for den franske kultur vises herunder et verdenskort med udbredelsen i ”Pays francophone”, de fransktalende lande. Endelig vises en kort over departementer, i hvilke arten er fundet med sikkerhed (mørkt grøn), eller forventes at ville kunne findes (lyst grøn). Man kan se antallet af datapunkter og ved tryk på disse kommer et Frankrigskort frem, hvor man kan klikke f.eks. ekspertbestemte fund frem.

Udelukkende på fransk. Man kan søge på art, men fundbilledet er åbenlyst mangelfuldt. Nogle områder er fint dækket, andre er helt uden fund.

Holland
Det hollandske site på https://www.verspreidingsatlas.nl/ mossen er modsat det tyske ekstremt hurtigt til at opdatere. Sproget er hollandsk, men rimeligt forståeligt, hvis man kan engelsk og tysk, ellers er der jo onkel Googles oversættelsesbureau. Ud over udbredelseskort er der oplysning om økologi og habitater. Mange af arterne har fotos af noget svingende kvalitet.

Iberiske Halvø (Spanien og Portugal)
Det spansksprogede URL http://briofits.iec.cat/ er uhyre intuitivt opbygget og viser udbredelsen af fund før og efter 1970. Man kan som kortbaggrund vælge topografi eller f.eks. årsnedbør eller temperatur. Systemet kan dog være lidt langsomt til at opdatere. Hverken Azorerne, De Kanariske øer eller Madeira vises.

Italien
Dryades-projektet http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub00 rummer bl.a. en biodiversitetsdatabase over mosser. Man kan på italiensk og engelsk søge på arter og få deres regionsvise udbredelse vist. Derimod vises ingen prikkort. Der findes også italiensksprogede specialnøgler til akvatiske arter samt lokale floraer. Systemet er ikke særligt brugervenligt.

Luxemburg
Siden er på engelsk og tillader søgning på arter uden at logge ind. Der vises en liste med alle fund samt et udbredelseskort. Man kan klikke på hvert fund og få yderligere detaljer samt rødlistestatus i landet. Man kan også tilvælge Natura2000 og fredede områder på kortet.
En detaljeret pdf-fil med artskatalog og udbredelseskort kan hentes på dette URL: https://ps.mnhn.lu/ferrantia/publications/Ferrantia65.pdf

Norge
På Artskart http://artskart1.artsdatabanken.no/FaneArtSok.aspx kan søges på artsudbredelse og flere arter kan vises samtidigt. Man kan også begrænse kortet til sikre fund med belæg. En meget fin service er den direkte adgang til data om hvert eneste fund.

Schweiz
Det tysk-/fransksprogede URL https://www.swissbryophytes.ch/index.php/de/verbreitung?taxon_id=nism-2321 har en meget høj standard, idet det tilbyder en lang række oplysninger om fund. Ud over udbredelsen af fund før og efter et valgfrit år og højdedata vises også fine fotos af habitater samt af arterne.

Sverige
Artdatabanken http://artfakta.artdatabanken.se/ er nok kendt af de fleste. Det svensksprogede site rummer alle organismegrupper og er hurtigt at anvende. For mossernes vedkommende vises den tekst, der er publiceret i Nationalnyckeln, dog er nogle dele som f.eks. slægten Oncophorus opdateret efter nyere forskning. Prikkortene udvides i takt med at nye fund indrapporteres.

Tyskland
Tysksproget system på www.moose-deutschland.de med gode udbredelseskort samt noter om habitat, økologi og trusler. Serveren er desværre temmelig langsom.

Østrig
En checkliste for Østrig findes her: http://cvl.univie.ac.at/projekte/moose/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar